Sanotaan, että kaikki elämä on lähtöisin merestä, ja ennen kuin maanpäällinen elämä alkoi, sitä oli jo meressä. Sininen planeettamme on suurimmaksi osaksi vettä ja me ihmiskehoissa ilmennämme tätä planeettaamme pienoiskoossa, koostummehan lähes 90% vedestä itsekin. Kaikki maailman vedet ovat olleet täällä jo aikojen alusta saakka. Vesi jota juomme ja jossa uimme on samaa, jota esiäitimmekin nauttivat. Ilman vettä ei ole elämää, sillä vesi on elämä. Puhdas vesi on elämänehto ja arvokkain asia elämän jatkuvuuden kannalta.

Vedellä on muisti

Vesi on elävä elementti, joka sisältää suunnattoman määrän informaatiota. Masaru Emoto on osoittanut vedellä tekemissään kokeissa, miten vesi reagoi siihen suunnattuihin ajatuksiin ja tunteisiin. Simppelissä kokeessa kahteen eri vesilasiin on suunnattu positiivista ja negatiivista energiaa. Toiseen vesilasiin on kirjoitettu esimerkiksi ”olet ruma” ja toiseen taas ”olet rakkaus”. Tämän seurauksena näiden vesien rakenteissa on huomattu suunnaton ero sen jäätyessä kiteiksi. Positiivisen ja rakkaudellisen huomion saanut vesi kiteytyy kauniiksi kristalleiksi kun taas negatiivisen huomion saanut vesi muodostaa epämääräisiä ja hajanaisia kuvioita. Tämä yksinkertainen koe osoittaa täysin myös sen, miten ajatukset ja tunteet kirjaimellisesti vaikuttavat meihin, koostummehan mekin pääosin vedestä.

Veden muisti ilmenee myös sen kyvyssä muuttaa muotoaan, lumesta jääksi, höyryksi, vedeksi. Veden muistissa on koko maailman historia aikojen alusta saakka ja jokainen pisara sisältää itsessään suuren määrän tietoisuutta. Kaikki vesi ei ole kuitenkaan elävää. Ihmisen käsittelemä, kemikaaleilla puhdistama tai erilaisten viemäriverkkojen kautta kulkeva vesi ei ole alkuperäisessä muodossaan ja on niin sanotusti ‘kuollutta’ vettä. Kun taas luonnon lähteistä pulppuava vesi on orgaanista, alkuperäisen muotonsa säilyttänyttä, elävää vettä. Me selviämme ‘kuollutta’ vettäkin nauttimalla, mutta saadaksemme kokonaisvaltaisen informaation tarvitsemme elävää vettä ja sen sisältämää puhdasta tietoisuutta. Veden muistin voisi ajatella olevan yhteydessä myös epigenetiikkaamme. Sisäisten vesiemme myötä välittyvät viestit, niin traumat kuin dna:kin sukupolvilta toiselle ja eheyttämällä nämä ‘vedet’ itsessämme on sillä vaikutus myös tuleviin sukupolviin parantavasti.

Veden kehdossa

Veden äärellä ollessamme voimme tuntea sen rauhoittavan vaikutuksen. Kirkas peilityyni järvi kesäpäivänä tai valkoisenaan kuohuva meri muistuttavat meitä jostain alkukantaisesta. Vesi on ensimmäinen Äitimme, veden kehdossa kellumme jo kohdussa ollessamme. Elementtinä vesi edustaa tunteitamme, virtaavuutta, luovuutta, feminiiniä voimaa. Jo kohtuvedessä saamme kosketuksen veden muistiin ja sen välittämään informaatioon. Äitimme kokemat tunteet ja ajatukset välittyvät kohtuvauvalle veden välityksellä, veden pehmeä syli keinuttaa meitä kohti elämäämme maan päällä. Kohtuvesi on kuin Suuri Meri, josta kaikki elämä on saanut alkunsa. Kohdussa tietoisuutemme on vielä sulautuneena ykseyteen ja vesi kuiskii meille esiäitien viisauksia ja valtamerten olentojen salaisuuksia.

Raskausaikana veden merkitys korostuu entisestään. Veden määrä kehossamme lisääntyy lapsiveden myötä ja vauvamme vaatii kasvaakseen runsaasti puhdasta vettä. Runsas vedenjuonti onkin raskausaikana hyväksi niin äidille kuin vauvallekin. Imetysaikana vedenjuonnin tarve lisääntyy entisestään ja näin vesi ravitsee jälleen vauvaamme, maidoksi muuntuneena. Vesi on monille luontainen elementti myös synnytyksessä, joko suihkun tai altaan muodossa. Vesi voi auttaa intensiivisten synnytysaaltojen vastaanottamisessa ja sen rauhoittava vaikutus sekä virtaavuus sopivat synnytykseen mainiosti. Vesisynnytys luo myös vauvalle pehmeän siirtymän kohdunvedestä tälle puolen ja voi myös olla synnyttäjälle miellyttävä ja lempeä kokemus.

Kuva: Enni Järvinen www.naturahealingart.com

Keinoja elävöittää vettä itsessäsi:

  • Juo puhdasta elävää vettä, lähteestä jos mahdollista

  • Siunaa vetesi, rukouksilla, reiki-energialla, hyvillä ajatuksilla

  • Ui luonnonvesissä

  • Visualisoi kaikki maailman vedet puhtaina ja kirkkaina

  • Visualisoi kohtuvauvasi vesi kuin lempeänä halauksena vauvallesi

  • Kiitä vettä. Sinussa, maailmassa, kohdussasi