Nykyinen medikaalinen kulttuurimme on saanut meidät uskomaan, että turvallisen synnytyksen edellytyksenä on jatkuva seuranta ja erilaiset toimenpiteet.
Synnytykseen liittyy niin paljon uskomuksia, ja valitettavasti harva synnytyksen ammattilainenkaan tietää, mitä fysiologinen synnytys (eli yksinkertaisimmillaan synnytys!) oikeasti vaatii.
Synnytyksellä on paljon suurempi merkitys, kuin mitä me ymmärrämmekään. Ja toisaalta harva ymmärtää, kuinka laajat seuraukset äidin & vauvan elämään synnytykseen puuttumisella (ja sen sabotoimisella) on.
Fysiologinen synnytys on spontaani, luonnollinen synnytys, kuten Luoja sen on luonut. Fysiologinen synnytys on alkuperäinen synnytys, ilman mitään ylimääräistä, jossa äiti on oman synnytyksensä auktoriteetti.
Fysiologinen synnytys tapahtuu silloin, kun nainen saa synnyttää täysin omassa rauhassaan ilman häiriötekijöitä, liikkua vaistojensa ohjaamana ja antaa kehonsa tehdä sen, mitä se synnyttäessään tekee, ilman ulkopuolisten läsnäoloa tai neuvoja.
Tekijät, jotka häiritsevät tai estävät fysiologisen synnytyksen toteutumisen:
❌Poistuminen kotoa vieraaseen ympäristöön kesken synnytyksen
❌ Sisätutkimukset
❌ Sydänäänien kuuntelu
❌ Lääkkeet
❌ Kysymykset ja ohjeet synnyttävälle naiselle
❌ Kirkkaat valot, vieraat ihmiset
❌ Epäluottamus synnytykseen
Synnytyksessä tapahtuva luonnollinen hormonaalinen prosessi on hyvin hienovarainen ja viisas ja sillä on oma tarkoituksensa. Kaikki interventiot häiritsevät tätä hormonitoimintaa ja vaikuttavat mm. hidastaen tai vaikeuttaen synnytystä, ja ryöstävät äidiltä ja vauvalta luonnollisen oksitosiinin virtauksen ja sen aikaansaaman syvän rakkauden ja yhteyden kokemisen.
Fysiologisessa synnytyksessä kehon oma hormoonitoiminta säilyy eheänä ja koskemattomana ja sillä on merkittävä vaikutus mm.
🌱 Voimaannuttavaan synnytyskokemukseen
🌱 Verenvuotoon ja synnytyksestä palautumiseen
🌱 Äidin ja vauvan kiintymyyssuhteeseen
🌱 Imetyksen onnistumiseen
🌱 Vauvan ja äidin hyvinvointiin postpartum-aikana
🌱Hormonaaliseen, fyysiseen, henkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin.
Näin ollen fysiologinen synnytys ei ole ainoastaan luonnollisin vaan myös turvallisin tapa synnyttää.