Sanotaan, että äitiys on syvin ja nopein tie valaistumiseen.

Oman kokemukseni kautta voin yhtyä tähän väittämään. Ja miksikö?

Äidiksi syntyessään nainen synnyttää itsensä uudelleen ja käy läpi suuren transformaation. Äidiksi syntyessään nainen syntyy osaksi sukupolvien ketjua, ymmärtäen olevansa osa suurempaa elämän ketjua ja voi muistaa äitiyden todellisen merkityksen. Sillä äitiyden todellinen energia on pyyteetöntä rakkauden energiaa, hoivaavaa ja ravitsevaa, elämää ylläpitävää voimaa. Äitiys pistää meidät kohtaamaan tämän suuren rakkauden ja se voi auttaa tietoisuuden avautumisessa. Äidit ovat luonnollisesti kosketuksissa tähän rakkauden energiaan tuntemalla ja osoittamalla pyyteetöntä rakkautta lapsiaan kohtaan. Äitiyden energia on rakkauden palveluksessa olemista ja se ei liity pelkästään äitinä olemiseen vaan jokainen ihminen voi tuntea sen ja toimia tästä energiasta käsin.

Nimittäin me kaikki olemme esi-äitiemme lapsia ja meissä asuu kaikki se viisaus, joka on maan ensimmäisessä naisessa elänyt. Se nainen kulki Maan päällä muistaen yhteytensä luontoonsa ja elämällä luontonsa mukaisesti. Luojattarena, Jumalattarena. Me olemme kaikki tuon Jumalattaren tyttäriä ja poikia ja tuo Jumalatar elää kanssamme luonnossa, luontona. Se on itse Maa, joka tarjoaa meille itsensä kodiksemme. Äiti Maa palveluksessa lapsilleen, ylläpitäen elämää, tarjoten kaiken mitä tarvitsemme. Luontoyhteys sisällämme on yhteys sieluumme ja silloin muistamme todellisen alkuperämme ja yhteytemme kaikkeen elävään tällä planeetalla. Jokaisella elävällä olennolla on paikkansa, jokaisella kasvilla oma viisautensa ja voimansa, jokaisella puulla henki ja jokaisella ihmisellä sykkivä elävä sydän, joka yhdistää meidät Rakkauden Verkkoon, jonka osasina kaikki olemme.

Miksi valaistumisen sijaan monet äidit sitten elävät kärsimyksessä

Äidiksi syntyminen tulee vaatimaan naiselta vanhan kuoren rikkomista, siirtymistä neidon arkkityypistä seuraavaan vaiheeseen, äitiyteen. Tämä on suuri siirtymäriitti ja naisen kuuluisi olla tuettuna ja arvostettuna äidiksi syntyessään sekä hoivattuna lapsivuode-aikana ja jokaisessa elämän vaiheessa yhteisönsä tuella, jotta hän voisi todella kukoistaa näissä muutosvaiheissa.

Äidin läpi virtaava rakkauden energia pakottaa naisen kohtaamaan itsensä hyvin syvällisellä tasolla ja samalla pinnalle nousevat egon alitajuiset uskomukset sekä alaspainetut tunteet sekä esi-äitiemme koetut taakat. Tara Lange kuvaa kirjassaan ”Äitipeli” osuvasti eri rooleja, joihin saatamme äitinä lipsahtaa. On Suorittaja-äiti, Valittaja-äiti, Myötäilijä-äiti, Marttyyri-äiti, Jääräpää-äiti ja Takertuja-äiti, muutamia mainitakseni. Olen minäkin saanut itseni kiinni useasti edellä mainituista rooleista, egon asettamista ansoista, sen ollessaan peloissaan siitä suunnattomasta rakkauden määrästä. Se on kuitenkin sielun keino herättää itseään eloon, jotta rakkauden energia voisi virrata vapaasti jokaiseen kohtaan itsessä, myös jokaiseen sisäiseen haavaan ja jokaiseen pelkoon. Näihin äitirooleihin saattaa jäädä jumiin, jos ei muista kuunnella omaa sydämensä ääntä ja uskalla seurata sielunsa polkua rohkeasti.

Olemme eläneet vuosituhansia, jolloin äitiyden merkitystä ei ole pidetty arvossaan, eikä ymmärretty sen todellista luonnetta ja feminiininen olemus on ollut vähäteltynä. Meille on syötetty kuvaa naiseudesta ja äitiydestä, joka on ollut rajoittunutta ja arvostelevaa. Naiset ovat kääntyneet toisiaan vastaan ja meiltä on riistetty paikkamme osana ravitsevaa yhteisöä ja poltettu roviolla totuutemme ilmaisemisesta. Se on näkynyt katkoksena elämän kunnioittamiseen ja siihen miten kohtelemme luontoa, miten riistämme planeettaamme. Äidin sisäistä vaistoa, intuition voimaa ei ole arvostettu ja sitä on yritetty hiljentää ympäristöstä ja auktoriteeteiltä tulevien ohjeiden ja paineiden alle. Ei ihme, että olemme myös itse alkaneet epäillä omaa voimaamme.

Äitiyden energia on ollut näännyksissä ja se heijastuu äitien pahoinvointina, stressinä ja masentuneisuutena sekä koko maailman tilana. Äidit ovat epätoivoisina yrittäneet tarjota parastaan lapsilleen ympäristössä, jossa toiset tuhoavat sitä maailmaa, jonne lapsemme synnytimme. Jossa ei ole arvostettu toisista ja ympäristöstä välittämistä, jossa ei ole arvostettu äitiyden (ja vanhemmuuden) merkitystä. Miten voisikaan elää autuuden tilassa, jos on ympäröity tuhoavalla energialla.

Sillä me tunnemme.

Me tunnemme sisimmässämme sen tuskan, erillisyyden harhan, joka on ollut levittäytyneenä ihmisten mieliin. Me tunnemme sisimmässämme Äitimaamme tuskan ja raivon, siitä miten elämää ja maata on kohdeltu.

Ja me myös muistamme.

Me muistamme sydämissämme yhteytemme luontoomme, yhteytemme elämän verkkoon. Me muistamme sielussamme rakkauden parantavan voiman. Me haluamme elää maailmassa, jossa lapsemme voivat elää harmoniassa ja rauhassa toistensa kanssa, kunnioittaen kauniin planeettamme monimuotoista luontoa.

Me olemme täällä puhdistamassa näitä meille alitajuisestikin siirtyneitä roolimalleja ja toimintatapoja, jotta voimme toimia niiden arvojen mukaisesti, jotka todella tunnemme sydämessämme oikeaksi.

Ja se totuuden siemen, joka sydämissämme herää on avain muutokseen. Muutos lähtee meistä itsestämme, päättämällä että ”Nyt saa riittää”.

On aika valita rakkaus pelon sijaan. Ja muistaa että me olemme itse se rakkaus, jota tunnemme lapsiamme kohtaan. 

On aika ottaa ne askeleet, jotta tämä rakkaus tulisi todella näkyväksi maailmassa.

  • Kuuntelemalla omaa sielua ja seuraamalla rohkeasti omaa sydäntä

  • Pysymällä omassa totuudessaan

  • Luomalla yhteys toisiin naisiin ja muistamalla oman paikkansa yhteisessä heimossa (Löydä paikallinen naistenpiiri ja osallistu, siinä on taikaa kun naiset kohtaavat hyväksyvässä ilmapiirissä)

  • Olemalla luonnossa ja muistaen yhteytensä omaan luontoonsa

  • Antamalla rakkauden energian virrata ja itsensä vastaanottaa rakkautta

  • Elämällä arvojensa mukaisesti

Koen, että äidiksi syntyminen on herättänyt sielussani aivan uuden kipinän, elää todeksi omaa totuuttani ja kulkea rohkeasti omalla polullani, sillä sitä haluan myös tyttärelleni. Olen tullut osaksi sukupolvien ketjua, muistanut olevani osa äitien ikiaikaista heimoa, Naisia, jotka ovat ylläpitäneet ja synnyttäneet elämää. Tässä sukupolvien ketjussa voi olla äitejä, jotka ovat olleet jo itse rikki tästä yhteyden katkeamisesta, mutta sieltä löytyy myös naisia, jotka ovat vielä muistaneet sielun laulunsa vahvasti ja saaneet elää harmonisessa luontoyhteydessä yhteisönsä tukemina. Tämä on se uinunut viisaus, josta ammennan.

Kuva: Catie Atkinson

Yhteistä tulevaisuutta punomassa

Tyttäreni kutsuu minua ”Maaäiti”:ksi ja saankin joka päivä muistutuksia siitä, että minä olen hänen oma Äitimaansa, hänen ensimmäinen kotinsa, se josta hän sai elämänsä ja joka häntä ravitsee. Minä kiitän ja arvostan kehoani muistaessani miten suuri ja tärkeä tehtävä sillä on.

Tässä maailmassa arvokkain ja pyhin tehtävä on luoda rakkaudellinen ja ravitseva kasvualusta tuleville sukupolville ja sen tulisi olla meidän kaikkien yhteinen visio ja johtava päämäärä.

Arvostamalla äitiyttä, kohtelemalla itseäni sekä kaikkia eläviä olentoja rakkaudella, olen luomassa rakkauden energiaa maailmaan näkyväksi. Tästä totuudesta ammennan silloin, kun ego meinaa saada ylivallan tai keskityn liiaksi mielentason asioihin ja epäilyksiin. Muistan yhteyteni, muistan tehtäväni. Olen Äiti maan tytär, ja Maaäiti tyttärelleni. Muistan oman tehtäväni elää sydämeni totuuden mukaisesti ja ottaa ne askeleet, joita vaaditaan tällä polulla, itseni täydelliseen kohtaamiseen ja elämän palveluksessa olemiseen. Haluan olla tyttärelleni se esi-äitien ääni, joka on ollut kadoksissa täällä maan päällä, herättäen eloon muinaiset viisaudet, jotka ovat sisimmässämme aina olleetkin ja muistaen oikeat juuremme. Haluan olla punomassa omaa osaani tässä yhteisen tulevaisuuden luomisessa, olla rakkauden palveluksessa ja olla siskona jokaiselle maan tyttärelle ja pojalle. Haluan tehdä parhaani luoden näkyväksi sitä yhteyttä ja yhteisöjä, joita nykyaikana niin kipeästi kaipaamme ja tarvitsemme. Ja kutsun sinua mukaan siskoni.

Sillä jokainen äiti tietää sen sydämessä olevan rakkauden määrän. Annetaan sen rakkauden levitä sydämistämme kotiemme ulkopuolelle. Muistaa yhteytemme siskoihin ja osamme äitien heimossa. Emme yksin. Vaan yhdessä. Ja voimme olla varmoja siitä, että koko luomakunta on tukemassa meidän kotiinpaluutamme, takaisin luontoyhteyteen ja Itseemme. <3