Koko työni ytimessä on äitivauva-yhteyden suojaaminen ja kunnioittaminen.

Kulttuurissamme vallalla oleva käsitys siitä, että “ainoa, mikä merkitsee on terve vauva” on syvästi epäkunnioittavaa ja epätotta äitivauva-yhteyden kannalta. Tästä lähtökohdasta pitää ensin määritellä, mitä terveydellä tarkoitetaan? Onko tervettä sabotoida naisen luonnollista synnytyksen kulkua, kiinnittää hänet laitteisiin, tutkia ja häiritä synnytyksen aikana ja mahdollisesti vetää/leikata vauva irti hänen kohdustaan ja erottaa vastasyntynyt äidistään?

Synnytys on niin paljon merkityksellisempää kuin monet meistä käsittävät ja synnytyksen hienovarainen, luonnollinen hormonaalinen virtaus on elinvoimaisen äitiyden ja ihmisyyden perusta. Synnytys-hormooneilla on aivan erityinen, biologinen mekanismi, joka toimii syvässä yhteydessä äidin ja vauvan välillä. Äitivauva-symbioosin säilyminen eheänä ja koskemattomana on monilla nisäkkäillä poikasten elinehto.

Äitivauva-yhteyden suojaaminen ei ole vain “trendikästä luonnollisuuteen pyrkimistä” vaan sillä on väkevät seuraukset sekä äidin että vauvan henkiseen, fyysiseen, emotionaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Sillä on vaikutus aivojemme toimintaan, geneettiseen terveyteemme ja sosiaaliseen hyvinvointiimme. Synnytys heijastaa suhdettamme elämään. Synnytys on elämä!

Me voimme kuvitella, että voimme olla *fiksumpia* kuin luonto, että voimme laitteilla ja interventioilla *pelastaa* vauvat synnytykseltä ja ettei sillä ole mitään seurauksia. Me voimme kuvitella että synteettinen hormooni vastaa kehoissamme virtaavaa luonnollista hormoonia, mutta emme pääse pakoon väistämätöntä totuutta siitä, mistä olemme lähtöisin.

Me kasvamme äidissä, me synnymme äidistä. Äiti on elämämme lähde ja perusta. Äiti on synnytyksen voima ja viisaus. Äidin ja vauvan yhteys on ihmiskuntamme selviämisen punainen lanka.

Palautetaan yhteys.

Palautetaan äidit yhteyteen vaistonsa kanssa.

Palautetaan elämän arvostus.

Palautetaan syntymän pyhyys.